Straty a nálezy

- na obecnom úrade sa nachádza nájdená karta - "Tesco Clubcard"