Straty a nálezy

 
- dioptrické okuliare - uložené na obecnom úrade (nájdené na ihrisku po športovom dni obce)