História

 

Obec je doložená z roku 1451 ako Ekermezew, neskôr ako Tótt Wolowa (1773), Wolowé (1808), Slovenská Voľová (1920); po maďarsky Tótvolowa, Kisökrös.

Patrila panstvu Humenné, v 18. storočí rodine Dernathovcov, v 19. storočí Andrássyovcom. V roku 1720 mala 11 domácností, v roku 1787 mala obec 42 domov a 361 obyvateľov, v roku 1828 mala 48 domov a 373 obyvateľov. V rokoch 1890-1910 sa mnohí vysťahovali.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1935 rozparcelovali veľkostatok. V roku 1944 občanov evakuovali. JRD bolo založené v roku 1952. V roku 1965 postavili 2 vodné nádrže; rozšírený bol chov rýb. Časť obyvateľov pracovalo v priemysle na okolí.