Zmluvy

 
 
 
 

Zmluva o dielo - Projekty EÚ, s.r.o. - Námestie v obci.pdf

 
 

Zmluva o dielo-Druprojekt IPZ Prešov.pdf

 
 

Slovenska_Volová_Kúpna_zmluva_Elektronika.pdf 

Kúpna zmluva-AutoCont SK, s.r.o. - súťaž nábytok.pdf

Zmluva_IKT_Slov_Volova-_po_doplnení.pdf

Zmluva o poradenskej a konzul.činnosti-Energia plus, s.r.o..pdf

Zmluva o poskytovaní služieb-Energia plus, s.r.o..pdf

 
 
 

Mandátna zmluva-EKOGAS, s.r.o..pdf

 
 

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - Námestie v obci Slov.pdf