Výzva na predkladanie ponúk - Stavebný dozor

 

Výzva na predkladanie ponúk : 

„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY   

 A REKONŠTRUKCIE MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ - STAVEBNÝ  DOZOR

                                                                                   Zverejnené 5.1.2022

 

Priloha-c.1.docx 

Priloha_c.2.docx 

Priloha-c.3.docx 

Vyzva_stavebny-dozor.pdf 

Zmluva_-navrh.docx